Hvad vejer tryksagen?

Det er vigtigt at vide, hvad din tryksag vejer - det kan spare mange portokroner!

Tryksagens format, antal sider og papirets gramvægt er med til at bestemme hvad tryksagen kommer til at veje.

Husk at tryksagen bør ligge et par gram under portogrænsen - og husk at tage højde for evt. medfølgende følgebrev og kuvert /foliering.

Beregn hvad din tryksag kommer til at veje
x

Indhold:

Omslag: