Databeskyttelsespolitik

for Kommunikator Reklameværksted ApS

Kommunikator benytter i forbindelse med firmaets udøvelse af grafisk produktion, bogføringsvirksomhed mv. personhenførbare oplysninger, også kaldet persondata, om firmaets kunder og evt. ansatte, og har i denne forbindelse vedtaget nedenstående politik for databeskyttelse.

Politikken beskriver, hvorledes persondata behandles og hvilke rettigheder man har som registreret.

Enhver behandling af persondata sker ud fra en målsætning om at beskytte persondata bedst muligt, og i den forbindelse vurderer Kommunikator løbende, hvorvidt den konkrete databehandling er nødvendig for at løse konkrete opgaver.

Kommunikator sikrer løbende, at de krav, der stilles til principperne for behandling af persondata ifølge Europarlamentets og Rådets forordning EU2016/679 af 27. april 2016 og den danske databeskyttelseslov af 17. maj 2018 overholdes.

Kommunikator er dataansvarlig for behandlingen af persondata for firmaets kunder.

Kommunikator behandler persondata som en uundgåelig del af de opgaver vi løser, og i vores løbende kontakt med firmaets kunder.

Vi registrerer kun nødvendige data, fx:

 • Navn
 • Adresse
 • Telefonnummer
 • E-mail adresse

I forbindelse med bogholderi opbevarer vi, så vidt muligt, kun personfølsomme informationer i fysisk form:

 • CPR-nr
 • Jobbeskrivelse/funktion
 • Arbejdsgiver
 • Lønoplysninger
 • Pensionsforhold
 • Bilordninger
 • Bankoplysninger

Alle ovenstående eksempler på data indsamles i forbindelse med firmaets løsning af de aftalte opgaver, og enhver indsamling og opbevaring sker derfor i henhold til specifikke og legitime formål.

Hjemlen for Kommunikator til at behandle persondata er i hvert tilfælde databeskyttelsesforordningen. I enhver situation sikrer Kommunikator, at der ikke indsamles flere persondata end nødvendigt i forhold til formålet med den konkrete sagsbehandling. Ligeledes indsamler, behandler og opbevarer Kommunikator kun de persondata, der er nødvendige for at opfylde og udføre den konkrete sagsbehandling.

Sikkerhed:

Vi anvender IT-løsninger som automatisk sikrer, at al data kun er tilgængelige for relevante personer hos Kommunikator.
Kommunikator har ligeledes vedtaget interne procedurer og politikker for at sikre, at indsamlet persondata behandles og opbevares sikkert.

Videregivelse af persondata sker alene i forbindelse med behandling af en konkret opgave og for at varetage denne korrekt. Videregivelse af persondata sker ikke.

Klienters rettigheder hos Kommunikator:

Der kan på anmodning opnås indsigt i, hvilke persondata, som Kommunikator har og benytter, og hvad formålet med benyttelsen er.

Der kan til enhver tid gøres indsigelse mod benyttelsen af de persondata, som Kommunikator har.

Ret til berigtigelse, begrænsning eller sletning af persondata:

Som kunde er det altid muligt at få rettet de persondata, Kommunikator behandler, såfremt de måtte være unøjagtige eller vildledende.

Kommunikator opbevarer persondata for kontorets kunder, så længe kundeforholdet består og i op til 5 år derefter med henblik på opfyldelse af offentlige forpligtelser og i forbindelse med løsning af eventuelle juridiske tvister. I tilfælde hvor et samtykke trækkes tilbage eller i de tilfælde, hvor opbevaring af persondata ikke længere er nødvendige, vil Kommunikator sikre, at forpligtelsen til at slette persondata respekteres. Ved anmodning om at få oplyst, hvilke persondata, som Kommunikator behandler, vil Kommunikator sikre, at betingelserne for anmodningen er tilstede og i givet fald vil oplysningerne blive overgivet i et almindeligt læsbart format.

Der kan klages til Datatilsynet, såfremt der er en opfattelse af, at Kommunikator behandler persondata i strid med gældende lovgivning.